miejsce: Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A

Zobacz galerię zdjęć ze szkolenia

­


STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW INSTYTUTU POLIGRAFII
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ


XXXVI POLIGRAFICZNE KONFRONTACJE


USZLACHETNIANIE DRUKÓW          Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej zorganizowało 21 kwietnia br., tradycyjnie już w sali konferencyjnej Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie, przy ul. Sapieżyńskiej 10A, XXXVI Poligraficzne Konfrontacje pt. USZLACHETNIANIE DRUKÓW. Moderatorem konfrontacji był, niezastąpiony dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, prof. PW, a współorganizatorem i partnerem naukowym był Zakład Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii WIP Politechniki Warszawskiej.

         Perfekcyjnie wykonany druk nie jest obecnie podstawowym wymogiem stawianym producentom przez klienta. Opakowania, etykiety, różnego rodzaju akcydensy, okładki książek poddaje się różnym procesom, podnoszącym ich walory estetyczne oraz pozwalające na osiągnięcie wysokiego stopnia zabezpieczenia przed uszkodzeniami poprzez zwiększenie wytrzymałości mechanicznej podłoży, podniesienie odporności mechanicznej powierzchni na ścieranie, czy wreszcie zwiększenie odporności powierzchni na działanie bezpośrednie czynników atmosferycznych jak np. światło słoneczne, wilgoć, woda, itp. Aby osiągnąć zamierzony efekt i zadowolenie klienta stosuje się róż-ne metody uszlachetniania. Do najpopularniejszych zaliczamy złocenie (hot-stamping), lakierowanie techniką drukowania sitodrukowego, foliowanie i kalandrowanie. Bardzo istotną sprawą są użyte w produkcji materiały i surowce, możliwości techniczne maszyn i urządzeń, odpowiednio opracowana technologia wykonania oraz wysoko wykwalifikowana kadra techniczna i produkcyjna.

         W ramach Konfrontacji przedstawiono następujące referaty w formie prezentacji:
- Wprowadzenie do tematyki Konfrontacji – Stefan Jakucewicz - ZTP IMiP WIP PW, Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej,
- Uszlachetnianie druków – Hot-stamping: Realizacja trudnych projektów dla szczególnie wymagających klientów - Zenon Łapiński – Właściciel firmy Zenon Łapiński Doradztwo Biznesowe, Poligrafia, Szkolenia,
- Uszlachetnianie druków – Lakierowanie i efekty specjalne - Jacek Stencel – Właściciel firmy UP-R PASJA Jacek Stencel; Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego,
- Uszlachetnianie druków – Technologia foliowania i kalandrowania - Tomasz Krzyżanowski – przedstawiciel Multifol Sp. z o.o., Sp.k. Tomasza Krzyżanowskiego wspomagał Prezes Janusz Kuzioła.
Po wygłoszonych referatach odbył się „panel dyskusyjny” z udziałem wszystkich prelegentów.

         Prezentacja Stefana Jakucewicza pokazała, że przedstawiana tematyka nie wyczerpuje (a szkoda) całokształtu zagadnień dotyczących uszlachetniania druków. Udało się jednak zaprosić do udziału w Konfrontacjach trzy czołowe, o światowej renomie firmy zajmujące się uszlachetnianiem druków. W jednym miejscu spotkali się „Trzej Muszkieterowie plus dʹArtagnana” polskiego uszlachetniania druków. Czterech prelegentów, będących przedstawicielami trzech firm uzgodniło, że każda z nich zaprezentuje swoją specjalność, choć praktycznie każda z osoba może zrobić wszystko, aby druk był nie tylko zadrukowanym podłożem, ale również specyficznym dziełem sztuki i radością dla naszych oczu.

         Zenon Łapiński – zaprezentował referat, w którym powiedział praktycznie wszystko o hot–stampingu czyli – tłoczeniu folią na gorąco, w tym scharakteryzował podstawy procesu tłoczenia folią na gorąco. Przedstawił i omówił budowę różnych folii do tłoczeń. Scharakteryzował rodzaje używanych matryc - form do tłoczeń. Podał ich zalety i wady. Przedstawił maszyny, urządzenia i systemy stosowane do tłoczeń. W części końcowej przedstawił procesy technologiczne tzw. trudnych projektów, podając możliwości ich poprawnego wykonania.

         Jacek Stencel – pokazał jak i co można uszlachetniać techniką sitodruku. Technika ta pozwala nie tylko na drukowanie, ale również lakierowanie lakierami UV i w połączeniu z nadrukowanymi farbami, efektów specjalnych. Prelegent omówił urządzenia i maszyny stosowane do uszlachetniania druków. Przedstawił efekty jakie można osiągnąć stosując lakier 3D. Zaprezentował możliwości uszlachetniania, głównie wykorzystując technologię wykonania własnych, tj. firmy Pasja kalendarzy, choć kalendarze to jeden ze sztandarowych, z licznej gamy produktów firmy.

         Tomasz Krzyżanowski (z pomocą Janusza Kuzioły) „przedstawił prawie wszystko o technologii foliowania i kalandrowania druków”. Następnie omówił stosowane systemy laminowania wraz z niezbędnymi maszynami i urządzeniami. Wady procesu laminowania spowodowane złym przygotowanie podłoży do foliowania był następnym punktem wystąpienia. Na koniec referatu przedstawił efekty uzyskiwane techniką kalandrowania czyli moletowania tj. tłoczenia wzorzystego druków

         Wszystkie przedstawione referaty były niezwykle ciekawe i reprezentowały wysoki poziom merytoryczny. W Konfrontacjach udział wzięło ponad 100 uczestników, w tym przedstawiciele firm poligraficznych i opakowaniowych, wydawnictw i agencji reklamowych, jak również studenci Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW oraz uczniowie Zespołu Szkół Poligraficznych im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z przedstawionej tematyki, czego dali wyraz w ożywionej dyskusji i 100 procentowej frekwencji do zakończenia konferencji, co nie jest zjawiskiem częstym. Na zakończenie wszyscy prelegenci zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

         Uczestnicy, dzięki zorganizowanej w czasie Konfrontacji wystawie mogli naocznie obejrzeć jakie „cuda” można osiągnąć dzięki różnym technikom zdobienia druków, możliwościom technicznym firm oraz mistrzostwu i fachowości ich pracowników. Wystawa wywarła wielkie wrażenie na uczestnikach.

Wszystkim uczestnikom XXXVI Poligraficznych Konfrontacji dziękujemy za udział, a prelegentom za merytoryczne, fachowe i bardzo interesujące wystąpienia.

Opracowanie: SAIP PW / Stefan JakucewiczPartner naukowy i współorganizator:
Zakład Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii WIP PWPartnerzy XXXVI Poligraficznych Konfrontacji:
MULTIFOL Sp. z o.o. Sp.k., UP-R PASJA Jacek Stencel, Zenon Łapiński Doradztwo Biznesowe, Poligrafia, Szkolenia.

                        

Partnerzy Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej:
Böttcher Polska Sp. z o.o., Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, D-Print.pl, Digiprint Sp. z o.o., Foto-Druk, Heidelberg Polska Sp. z o.o., Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o., Paper Consulting & Trade Wojciech Kossek, Lotos Poligrafia Sp. z o.o., Polska Izba Druku, Pre-Media Solutions, Pryzmat Sp.j., Stora Enso Polska Sp. z o.o.

                                                           

Patronat medialny:
a-4-p, Biuletyn Politechniki Warszawskiej, Drukarnie.com.pl, druk.info.pl, Opakowanie, Packaging Polska, Poligrafika, Print & Publishing, PrintinPoland.com, Przegląd Papierniczy, Rynek Papierniczy.pl, Signs.pl, Świat Druku, Świat Poligrafii Professional, Vidart, Wydawca

                   

                 

                   

               


Zapowiedź następnych Poligraficznych Konfrontacji:

XXXVII POLIGRAFICZNE KONFRONTACJE
Temat:                     BŁĘDY I WADY W PROCESIE DRUKOWANIA FLEKSOGRAFICZNEGO
Termin:                    6 października 2016 r.
Miejsce:                   Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A
Współorganizator:   Zakład Technologii Poligraficznych IMiP WIP Politechniki Warszawskiej
Moderator:              dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, prof. PW

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżoneStowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW