miejsce: Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A

Zobacz galerię zdjęć ze szkolenia  STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW INSTYTUTU POLIGRAFII
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ


XXXII POLIGRAFICZNE KONFRONTACJE

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI WĄSKIEJ WSTĘGI

      W czwartek, 7 maja 2015 r. w kolejnej odsłonie Poligraficznych Konfrontacji zajęliśmy się często niedocenianą wąską wstęgą.
     Wszechstronność i możliwości technologiczne maszyn wąskowstęgowych, których konstrukcje zawierać mogą w swych konfiguracjach wszystkie stosowane dziś powszechnie techniki drukowania, predysponują je do drukowania wszelkiego rodzaju etykiet i opakowań miękkich z możliwością stosowania najbardziej wyszukanych technik uszlachetniania i zabezpieczeń. Rynek produktów wąskowstęgowych przyrasta od lat w tempie dwucyfrowym, co w zestawieniu z kłopotami innych dziedzin, zwłaszcza produkcji arkuszowej, jest powodem dużego zainteresowania potencjalnych inwestorów. Część technologiczną konferencji uzupełniono o niezwykle ważne i aktualne tematy organizacji i zarządzania oraz trudnej specyfice możliwego wsparcia unijnego dla inwestycji do roku 2020. Dla dopełnienia problematyki szarej codzienności producentów w naszej branży jeden z wykładów poświęcono trudnej sprawie nagminnego reklamowania przez odbiorców zamówionych prac.

      Pan Andrzej Turski, Kierownik Sprzedaży Maszyn Wąskowstęgowych - HEIDELBERG Polska Sp. z o.o., przedstawił kolejne rozwiązanie konfiguracji maszyny Gallus DCS polegające na wbudowaniu w ciąg technologiczny cyfrowej jednostki drukującej InkJet UV o rozdzielczości do 1200 dpi i prędkościach drukowania ok. 50 m/min. Główną zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności czasochłonnego i kosztownego sporządzania tradycyjnych form drukowych. Przedstawiono też zmodernizowany typ sita pozwalający na drukowanie techniką sitodruku z prędkością ok. 120 m/min., czyli porównywalnie z podstawową techniką wąskiej wstęgi - fleksodrukiem. Inną nowinką są cylindry formowe z trwałą powierzchnią klejącą, co pozwala na oszczędność wynikającą z eliminacji konieczności wielokrotnego nanoszenia na cylindry taśmy dwustronnie klejącej.

      Duże zainteresowanie uczestników wzbudziła prezentacja Pana Romana Swobody, Prezesa Zarządu PROFEX ELEKTRONIK, przedstawiciela światowego lidera w dziedzinie systemów utrwalania farb, klejów i lakierów promieniowaniem UV. Zasadniczym problemem w eksploatacji współczesnych maszyn jest wysokie zużycie drogiej i coraz droższej energii elektrycznej. Moc promienników UV w maszynie średniej wielkości przekracza 50 kW. Nowe systemy utrwalania dają możliwość znaczącej redukcji zużycia energii, czego efektem są niższe koszty produkcji i mniejsze obciążenie środowiska przez ograniczenie emisji do atmosfery ditlenku węgla. Przedstawiono też długą listę najczęściej popełnianych błędów, skutków nieprzemyślanych oszczędności na serwisie i interesującą galerię dokumentującą te błędy. Na koniec zaprezentowano najnowszy stan techniki w dziedzinie systemów UV-LED.

      Współczesna drukarnia wąskowstęgowa z racji specyficznej produkcji nie może się już obejść bez skutecznego systemu zarządzania. Pan Andrzej Mikołajczuk z SISTRADE w przystępny sposób wprowadził słuchaczy w trudną tematykę kierowania procesami kalkulacji, zarządzania produkcją, stałego monitoringu bieżącej pracy maszyn, systemu utrzymania założonej jakości, planowania produkcji i oczywiście niezwykle istotnej gospodarki magazynowej. Przedstawione rozwiązania zostały już wdrożone do praktyki produkcyjnej, także w wąskiej wstędze.

      Nieuniknionym następstwem towarzyszącym każdej działalności produkcyjnej są kosztowne reklamacje. Produkcja wąskowstęgowa z powodu bardzo szerokiej palety surowców, materiałów, technik drukowania, wielu uszlachetnień i dużej ilości różnorodnych zastosowań końcowych jest szczególnie narażona na reklamacje. Problem pogłębia brak jednoznacznych standardów i norm. Pan Andrzej Hulpowski, właściciel firmy HAND, w bardzo ciekawy sposób podzielił się swoimi wieloletnimi doświadczeniami przy rozstrzyganiu sporów na styku producent - klient. Określone zostały sposoby i kryteria oceny jakości. Trafnie zlokalizowano miejsca powstawania błędów i wskazano sposoby ich unikania. Uczestnicy konferencji otrzymali bogaty zasób propozycji procedur pozwalających na minimalizację bądź całkowite wyeliminowanie przyczyn reklamacji.

      Rusza właśnie tegoroczna akcja konkursów w ramach unijnego wsparcia planowanych inwestycji. Pan Paweł Szarubka, Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego - Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. przedstawił najistotniejsze aspekty zmian w systemie przyznawania pomocy. Nasza branża korzystać może z kilku programów pomocowych. Zwrócono uwagę na bardzo ważne obostrzenie kryteriów przyznawania dotacji i skrupulatne ich rozliczanie. Zademonstrowano konkretne terminy ogłaszania konkursów w poszczególnych grupach tematycznych i województwach. Uczulono słuchaczy na konieczność bardzo wnikliwego i starannego opracowywania projektów i wniosków. Przedstawiono przykłady zakończonych sukcesem projektów. Uczestnicy konferencji otrzymali pakiet cennych rad i wskazówek mogących pomóc przy opracowywaniu projektów.

      Ważnym elementem projektów inwestycyjnych jest proces pozyskiwania środków finansowych. Koncern SIEMENS jest w ostatnich latach wiodącym w branży poligraficznej oferentem takich usług. Panowie Sylwester Wildner i Kamil Sokołowski z Siemens Finance Sp. z o.o. przedstawili możliwości finansowania nowych lub używanych maszyn i urządzeń w postaci leasingu lub pożyczki. Omówiono różne aspekty stosowanych rozwiązań. Oferta SIEMENS wyróżnia się możliwością finansowania na czas do 10 lat, rozliczeń w różnych walutach do wartości 100% inwestycji, szybkim i prostym podejmowaniem decyzji bez konieczności uzyskiwania akceptacji jednostek nadrzędnych poza Polską. Zaznajomiono uczestników z charakterystyką różnych form finansowania z ich uwarunkowaniami i zaletami oraz warunkami niezbędnymi do ich uzyskania.

      Każda z prezentacji uzupełniana była żywą dyskusją, kontynuowaną z powodu ograniczeń czasowych w kuluarach.

Uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie tematem Konfrontacji i udział, a prelegentom za merytoryczne i bardzo interesujące wystąpienia.


Opracowanie: SAIP PW / Krzysztof PrzasnekPartner naukowy:
Zakład Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii WIP PW

 

Współorganizator:
NILPETER - dr inż. Krzysztof Przasnek

 

Partnerzy XXXII Poligraficznych Konfrontacji:
HAND Andrzej Hulpowski-Szulc, Profex Elektronik, Siemens Finance Sp. z o.o., SisTrade – Software Consulting S.A.

 

               

 

Partnerzy Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej:
Böttcher Polska Sp. z o.o., Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, D-Print.pl, Digiprint Sp. z o.o., Foto-Druk, Heidelberg Polska Sp. z o.o., Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o., Paper Consulting & Trade Wojciech Kossek, Lotos Poligrafia Sp. z o.o., Polska Izba Druku, Pre-Media Solutions, Pryzmat Sp.J., Stora Enso Polska Sp. z o.o.

 

                                                           

 

Patronat medialny:
a-4-p, Biuletyn Politechniki Warszawskiej, Drukarnie.com.pl, druk.info.pl, Opakowanie, Packaging Polska, Poligrafika, Print & Publishing, PrintinPoland.com, Przegląd Papierniczy, Signs.pl, Świat Druku, Świat Poligrafii Professional, Vidart, Wydawca

                                                                        

Zapowiedź następnych Konfrontacji:

XXXIII POLIGRAFICZNE KONFRONTACJE
Temat: PAPIERY EKOLOGICZNE DO DRUKOWANIA, CERTYFIKATY FSC I PEFC, ŚLAD WĘGLOWY, ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE W PRODUKCJI POLIGRAFICZNEJ I PAPIERNICZEJ
Termin: 11 czerwca 2015 r.
Miejsce: Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A
Współorganizator: Stora Enso Polska Sp. z o.o.
Moderator: mgr inż. Tomasz Rokicki

 

 

   

Wszelkie prawa zastrzeżoneStowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW