miejsce: Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A

Zobacz galerię zdjęć ze szkolenia  STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW INSTYTUTU POLIGRAFII
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

 

XXXI POLIGRAFICZNE KONFRONTACJE

WADY PAPIERU, OBCIĄGI A BŁĘDY W PROCESIE OFFSETOWEGO DRUKOWANIA ZWOJOWEGO W TECHNOLOGII COLD-SET I HEAT-SET

Odwieczny spór drukarzy i papierników o przyczyny wadliwej produkcji poligraficznej zdaje się nie znajdować swojego końca. Drukarze bardzo często za wady i błędy obwiniają papier, zaś papiernicy upatrują tych przyczyn w złym przygotowaniu papieru do procesu drukowania, bądź złym jego zadrukowaniu lub wadliwej obróbce wykończeniowej druku. Praktyka dowodzi, że jedni i drudzy nie są bez winy. Błędy mogą być spowodowane (ale nie muszą) wadami papieru lub/i błędami samego procesu drukowania i wykańczania. Wady papieru mogą być przyczyną powstawania błędów w procesie drukowania w każdej technice, jednak jest to szczególnie zauważalny problem w technice offsetowej. Wadliwy papier może powodować niemożność uzyskania odbitki o określonej jakości, może być przyczyną zmniejszenia wydajności procesu (tj. powoduje zmniejszenie szybkości drukowania) lub wręcz może uniemożliwić proces jego zadrukowania.

Wady papieru, które są przyczyną powstawania błędów w procesie drukowania, można podzielić najogólniej na pięć głównych grup ze względu na miejsce powstawania tych wad. I tak rozróżniamy: wady fabryczne (powstałe w papierni), wady będące wynikiem uszkodzeń w transporcie (wady transportowe), wady (najczęściej uszkodzenia) papieru spowodowane przez zakłady przetwarzające papier na użytek dystrybutora lub/i drukarza, wady powstałe wskutek nieprawidłowej gospodarki papierem prowadzonej przez dystrybutora i wady spowodowane w drukarni, najczęściej przez złe przygotowanie lub/i nieodpowiedni dobór materiałów do drukowania.

Należy zdecydowanie rozróżnić rodzaj wad, które występują w procesie offsetowego drukowania arkuszowego i zwojowego. Choć występuje wiele podobieństw, to w istocie są one zdecydowanie różne. Z tego też względu ogólny temat wad papieru a błędy w procesie drukowania offsetowego podzieliliśmy na dwa oddzielne tematy.

Bieżące XXXI (już) Poligraficzne Konfrontacje, zorganizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej odbyły się 12 marca br. Temat Konfrontacji „WADY PAPIERU, OBCIĄGI A BŁĘDY W PROCESIE OFFSETOWEGO DRUKOWANIA ZWOJOWEGO W TECHNOLOGII COLD-SET I HEAT-SET”. Prezentowana tematyka jest kontynuacją XXVIII Poligraficznych Konfrontacji pt. „Wady papieru arkuszowego a błędy w procesie drukowania offsetowego. Reklamacje papieru”, które ze względu na duże zainteresowanie odbyły się w dwóch terminach (16 października i 13 listopada 2014 r.). Oba tematy spinają się w tematyczną całość dotyczącą wad papieru a błędów w procesie drukowania offsetowego.

Moderator i wszyscy prelegenci obecnego tematu to absolwenci Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej, którzy są również członkami naszego Stowarzyszenia. Współorganizatorem był Zakład Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji PW (po zmianach administracyjnych kontynuator Instytutu Poligrafii PW), który jest jednocześnie naszym partnerem naukowym.

Spotkanie otworzył, uczestników i gości przywitał Andrzej Żurkiewicz, prezes SAIP PW, następnie głos zabrał moderator XXXI Poligraficznych Konfrontacji prof. nzw. dr hab. Stefan Jakucewicz, uznany autorytet w dziedzinie podłoży drukowych, który omówił zakres tematyczny Konfrontacji i przedstawił prelegentów. On też rozpoczął swoim wystąpieniem część pierwszą ogólnej prezentacji „Wady papieru – papier czy proces drukowania”. W ramach tego wystąpienia szczegółowo przedstawił wpływ warunków klimatycznych na zachowanie się papierów zwojowych, a mianowicie: klimatyzacja papierów zwojowych, przebieg procesu suszenia w HSWO, występowanie fal (pofalowanie papieru), spęcherzowanie powierzchni (blistering), elektryzowanie się papierów zwojowych, wychodzenie wkładu z okładki, wytrzymałość resztkowa na rozciąganie.

Drugą część prezentacji pt. „Wady papieru – papier czy proces drukowania” poprowadził mgr inż. Tomasz Rokicki (Stora Enso Polska Sp. z o.o.). W swoim wystąpieniu położył szczególny nacisk na zjawisko pylenia papierów w offsetowym drukowaniu zwojowym oraz na możliwościach odpylania papierów zwojowych w procesie drukowania. Scharakteryzował występujące w drukowaniu zjawiska lintingu, pilingu i picking, często identyfikowane błędnie jako pylenie.

Kolejne wystąpienie miało nieco innych charakter, pozwoliło odpocząć słuchaczom od wad papieru. Nosiło tytuł „Właściwości i ograniczenia obciągów w procesie offsetowego drukowania zwojowego”. W swoim wystąpieniu mgr inż. Robert Szarkowski (Böttcher Polska Sp. z o.o.) szczegółowo scharakteryzował: warstwę wierzchnią obciągu, warstwę kompresyjną, konstrukcję obciągu i stosowane tkaniny występujące w obciągu. Na zakończenie przedstawił jak odwzorowują się wady papierów na obciągach offsetowych.

Kolejna prelegentka mgr inż. Katarzyna Sójkowska (Sappi Europe (Polska) Sp. z o.o.) kontynuowała prezentację pt. „Wady papieru – papier czy proces drukowania” omawiając takie zjawiska jak: „Ghosting mechaniczny oraz zanik punktów rastrowych w drukowaniu HSWO”. Część ta zakończyła podstawowy cykl prezentacji pt. „Wady papieru – papier czy proces drukowania”.

Kolejnym prelegentem był mgr inż. Wojciech Kossek (Paper Consulting & Trade Wojciech Kossek), który zapoznał uczestników z wadami i uszkodzeniami transportowymi, przedstawiając referat pt. „Wady transportowe – papiery zwojowe”.

Spodziewając się pytań szczegółowych dotyczących tematu „Wady papieru - papier czy proces drukowania” prelegenci przygotowali kilka krótkich szczegółowych zagadnień – takich jak: pofalowanie nadruku, zrywy wstęgi papieru, przebijanie farby w drukowaniu offsetowym zwojowym, przeświecanie nadruku, nieprawidłowy kierunek włókien w oprawie, mottling w drukowaniu offsetowym zwojowym oraz twardość nawoju (zwoju papieru). Powyższa tematyka była wygłaszana jako ostatni punkt merytoryczny. Po każdej z prelekcji był czas na dyskusję i zadawanie pytań. W Konfrontacjach wzięło udział ponad 80 uczestników. Dyskusja jak zwykle była ożywiona i merytoryczna.

Uczestnikom dziękujemy za duże zainteresowanie tematem Konfrontacji i liczne przybycie, a prelegentom za merytoryczne i bardzo interesujące wystąpienia.

Opracowanie: SAIP PW

Partner naukowy i współorganizator:

Zakład Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii WIP PWPartnerzy XXXI Poligraficznych Konfrontacji:
Sappi Europe (Polska) Sp. z o.o., Böttcher Polska Sp. z o.o., Stora Enso Polska Sp. z o.o., Paper Consulting & Trade Wojciech Kossek

 

Sappi Europe (Polska) Sp. z o.o.     Böttcher Polska Sp. z o.o.  Wojciech Kossek - Paper Consulting & Trade          

 

Partnerzy Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej:
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, D-Print.pl, Digiprint Sp. z o.o., Foto-Druk, Heidelberg Polska Sp. z o.o., Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o., Paper Consulting & Trade Wojciech Kossek, Lotos Poligrafia Sp. z o.o., Polska Izba Druku, Pre-Media Solutions, Pryzmat Sp.J., Stora Enso Polska Sp. z o.o.

 

               

 

          

 

Patronat medialny:
a-4-p, Drukarnie.com.pl, druk.info.pl, Opakowanie, Packaging Polska, Poligrafika, Print & Publishing, PrintinPoland.com, Przegląd Papierniczy, Signs.pl, Świat Druku, Świat Poligrafii Professional, Vidart, Wydawca


                                                               

Zapowiedź następnych Konfrontacji:

XXXII POLIGRAFICZNE KONFRONTACJE
Temat: Szerokie możliwości wąskiej wstęgi
Termin: 7 maja 2015 r.
Miejsce: Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A
Współorganizator: NILPETER
Moderator: dr inż. Krzysztof Przasnek

 

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżoneStowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW